Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

PREDAJNÉ TRHY, JARMOKY

ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE ÚČASTNÍKOV DUBNICKÉHO JARMOKU

konaného v dňoch 23. a 24. augusta 2019

Miesto konania: Dubnica nad Váhom, ul. Školská, Nám. Sv. Jakuba, pešia zóna OC Máj

1. Usporiadateľ jarmoku: DUMAT – mestská príspevková organizácia, Dubnica nad Váhom

2. Spôsob úhrady poplatku za predajné miesto:

a) prevodným príkazom od 17.07.2019 na základe telefonického dohovoru

IBAN: SK43 5600 0000 0044 3333 3001

BIC: KOMASK2X

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 2019

Doplňujúce údaje: meno, priezvisko

Bezhotovostnú platbu je možné realizovať do 16.08.2019

Kópiu dokladu o úhrade (bankový výpis) predložia predávajúci počas kontroly stánkov v deň jarmoku

b) osobne je možné zaplatiť do pokladne DUMAT, m.p.o. v stredu a to v dňoch 17., 24. júla a 7. a 14. augusta 2019 v čase od 8.00 -15.30 hod. v kancelárii DUMAT-u, č. 2, v Dome kultúry I. poschodie.

Mesto určuje úhradu za poskytnutie predajného miesta na umiestnenie vlastného predajného zariadenia trhovníka na trhovom mieste nasledovne:

a) remeselníci s ukážkami do 3 bm – zdarma, nad 3 bm 7,00 €/bm/deň

remeselníci bez ukážky remesla – 15,00 €/bm/deň

b) predaj potravín (bez alkoholu) – 15,00 €/bm/deň

c) predaj textilu, obuvi, odevov, spotrebného tovaru, domácich

potrieb, drogérie, hračiek, kozmetiky a drobného tovaru – 15,00 €/bm/deň

d) predaj vína, piva, medoviny a občerstvenia – 25,00 €/bm/deň

V prípade poskytnutia elektrickej energie sa táto uhrádza vo výške 10,00 €/deň.

Maximálna hĺbka predajného miesta je 2,5 bm. V prípade, že hĺbka predajného miesta presahuje 2,5 bm (napr. z dôvodu parkovania motorového vozidla s tovarom pri predajnom stánku), určuje sa naviac za tento záber 1,00 €/m²/deň.

Poplatok nie je možné uhradiť iba na jeden deň. Oznamujeme všetkým, ktorí písomne, alebo elektronicky už zaslali žiadosti o pridelenie predajného miesta na Dubnický jarmok 2019, že na základe týchto žiadostí sa žiadané predajné miesto neprideľuje.

DUMAT, m.p.o. má výhradné právo určenia a rozmiestňovania stánkov.

Podrobné informácie dostanete na DUMAT, m.p.o. Dubnica nad Váhom č.t. 0907 706 450, 042/44441395, 0907 713 053

DUMAT, m.p.o. Dubnica nad Váhom – usporiadateľ

Informácia pre predávajúcich

Dubnický jarmok sa koná pri príležitosti DFF 2018 v dňoch 24.08.2018 – 25.08.2018 v priestoroch pri kaštieli smerom na ul. Školskú po odbočku zásobovania obchodného centra MÁJ.

Správca dubnického jarmoku 2018

DUMAT – mestská príspevková organizácia, Bratislavská 435/12, 018 41 Dubnica nad Váhom

Stanovené poplatky

 • remeselníci s ukážkami remesla do 3 bm – zdarma, nad 3 bm – 7,00€/bm/deň, bez ukážky remesla 8,00 €/bm/deň
 • predaj potravín ( bez alkoholu) 8,00 €/bm/deň + elektrická energia – 10,00 €/deň
 • predaj textilu, obuvi, spotrebného tovaru, domácich potrieb, drogérie, hračiek, kozmetiky a drobného tovaru – 8,00 /bm/deň
 • predaj vína, medoviny a občerstvenia – 8,00 €/bm/deň + elektrická energia – 10,00 €/ deň

Predajný čas
24.08.2018 (piatok) od 9,00 hod. do 20,00 hod.
25.08.2018 (sobota) od 7,00 hod. do 14,00 hod.

Predplatenie predajných miest
Je možné v Mestskom dome kultúry, prvé poschodie DUMAT, m.p.o., č. dverí 2 do 17.08.2018

Poskytnutie informácií na telefónnych číslach

0907 706 450 – p. Prekopová
0907 713 053 – p. Jakušová
042/ 44 413 95 – pevná linka

Mgr. Jozef Ublanič, Riaditeľ DUMAT, m.p.o.

Informácia pre predávajúcich

Dubnický jarmok sa koná pri príležitosti OFF 2017 v dňoch 25.08.2017 – 26.08.2017 v priestoroch pri kaštieli smerom na ul. Školskú po odbočku zásobovania obchodného centra „MÁJ”.

Správca dubnického jarmoku 2017
DUMAT, m.p.o., Bratislavská 435/12, 018 41 Dubnica nad Váhom

Stanovené poplatky

 • remeselníci s ukážkami remesla do 3 bm – zdarma, nad 3 bm – 7,00 €/bm/de ň , bez ukážky remesla 8,00 €/bm/deň
 • predaj potravín ( bez alkoholu) – 8,00 €/bm/deň +elektrická energia – 10,00 €/deň
 • predaj textilu, obuvi, spotrebného tovaru, domácich potrieb, drogérie, hračiek, kozmetiky a drobného tovaru – 8,00 €/bm/deň
 • predaj vína, medoviny a občerstvenia – 8,00 €/ bm/deň + elektrická energia – 10,00 €/deň

Predajný čas
25.08.2017 (piatok) od 9,00 hod. do 20,00 hod.
26.08.2017 (sobota) od 7,00 hod. do 14,00 hod.

Predplatenie predajných miest
je možné v Mest skom dome kultúry, prvé poschodie DUMAT, m.p.o., č. dverí 2 do 18.08.2017

Poskytnutie informácií na telef. čísle
0907 706 450 – p. Prekopová
0907 713 053 – p. Jakušová
042/ 44 413 95 – pevná linka

Mgr. Jozef Ublanič, Riaditeľ DUMAT, m.p.o.

Informácia pre predávajúcich

Dubnický jarmok sa koná pri príležitosti DFF 2016 v dňoch 26.08.2016 – 27.08.2016 v priestoroch pri kaštieli smerom na ul. Školskú po odbočku zásobovania obchodného centra „MÁJ”.

Správca Dubnického jarmoku 2016
DUMAT, m.p.o., Bratislavská 435/12, 018 41 Dubnica nad Váhom

Stanovené poplatky

 • remeselníci s ukážkami remesla do 3 bm – zdarma, nad 3 bm – 7,00 €/bm/deň, bez ukážky remesla 8,00 €/bm/deň
 • predaj potravín { bez alkoholu) – 8,00 €//bm/deň +elektrická energia – 10,00 €/deň
 • predaj textilu, obuvi, odevov, spotrebného tovaru, domácich potrieb, drogérie, hračiek, Kozmetiky a drobného tovaru – 8,00 €/bm/deň
 • predaj vína, medoviny a občerstvenia – 8,00 €/bm/deň + elektrická energia – 10,00 €/deň

Predajný čas
26.08.2016 {piatok) od 9,00 hod. do 20,00 hod.
27.08.2016 (sobota) od 7,00 hod. do 14,00 hod.

Predplatenie predajných miest
Je možné v Mestskom dome kultúry, prvé poschodie č. dverí 2, a to do 19.08.2016.

Poskytnutie informácií na tel.č .
0907 706 450 – p. Prekopová
0907 713 053 – p. Jakušová
042/4441395 – pevná linka

Mgr. Jozef Ublanič, Riaditeľ DUMAT, m.p.o.