Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

PREDAJNÉ TRHY, JARMOKY

DUBNICKÝ JARMOK 2024

ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE ÚČASTNÍKOV DUBNICKÉHO JARMOKU

konaného  dňa 30. a 31. augusta 2024

Miesto konania: Dubnica nad Váhom, ul. Školská, Nám. Sv. Jakuba, pešia zóna OC Máj

PRIHLÁŠKA na Dubnický jarmok 2024

 

1. Usporiadateľ jarmoku: DUMAT – mestská príspevková organizácia, Dubnica nad Váhom

2. Spôsob úhrady poplatku za predajné miesto:

a) prevodným príkazom  na základe vystavenej faktúry

IBAN: SK43 5600 0000 0044 3333 3001

BIC: KOMASK2X

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: uvedený na faktúre

Doplňujúce údaje: meno, priezvisko predávajúceho alebo názov firmy

Bezhotovostnú platbu je možné realizovať do 27.08.2024

Kópiu dokladu o úhrade (bankový výpis) predložia predávajúci počas kontroly stánkov v deň jarmoku

Mesto určuje úhradu za poskytnutie predajného miesta na umiestnenie vlastného predajného zariadenia trhovníka na trhovom mieste nasledovne:

a) remeselníci s ukážkami do 3 bm – zdarma, nad 3 bm 7,00 €/bm/deň

b) predaj potravín (bez alkoholu) – 15,00 €/bm/deň

c) predaj vína, piva, medoviny a občerstvenia – 25,00 €/bm/deň

d) predaj kávy a nápojov z kávy – 10,00 €/bm/deň

d) ostatné (predaj textilu, obuvi, odevov, spotrebného tovaru, domácich

potrieb, drogérie, hračiek, kozmetiky a drobného tovaru) – 15,00 €/bm/deň

V prípade poskytnutia elektrickej energie pre prípravu občerstvenia sa uhrádza  10,00 €/deň, bez prípravy občerstvenia sa uhrádzajú 3 €/deň.

Maximálna hĺbka predajného miesta je 2,5 bm. V prípade, že hĺbka predajného miesta presahuje 2,5 bm (napr. z dôvodu parkovania motorového vozidla s tovarom pri predajnom stánku), určuje sa naviac za tento záber 1,00 €/m²/deň.

Oznamujeme všetkým, ktorí písomne, alebo elektronicky už zaslali žiadosti o pridelenie predajného miesta na Dubnický jarmok 2024, že na základe týchto žiadostí sa žiadané predajné miesto neprideľuje, preto je potrebné, aby svoje žiadosti doplnili, prípadne aktualizovali.

DUMAT, m.p.o. má výhradné právo určenia a rozmiestňovania stánkov.

Podrobné informácie dostanete na DUMAT, m.p.o. Dubnica nad Váhom č.t. 0907 706 450,  0907 713 053

Vyplnené prihlášky spolu s prílohami zašlite na email: jarmok@dubnica.eu

DUMAT, m.p.o. Dubnica nad Váhom – usporiadateľ

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE ÚČASTNÍKOV DUBNICKÉHO JARMOKU

konaného  dňa 25. a 26. augusta 2023

Miesto konania: Dubnica nad Váhom, ul. Školská, Nám. Sv. Jakuba, pešia zóna OC Máj

PRIHLÁŠKA na Dubnický jarmok 2023

 

1. Usporiadateľ jarmoku: DUMAT – mestská príspevková organizácia, Dubnica nad Váhom

2. Spôsob úhrady poplatku za predajné miesto:

a) prevodným príkazom od 01.08.2023 na základe vystavenej faktúry

IBAN: SK43 5600 0000 0044 3333 3001

BIC: KOMASK2X

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: uvedený na faktúre

Doplňujúce údaje: meno, priezvisko predávajúceho alebo názov firmy

Bezhotovostnú platbu je možné realizovať do 23.08.2023

Kópiu dokladu o úhrade (bankový výpis) predložia predávajúci počas kontroly stánkov v deň jarmoku

Mesto určuje úhradu za poskytnutie predajného miesta na umiestnenie vlastného predajného zariadenia trhovníka na trhovom mieste nasledovne:

a) remeselníci s ukážkami do 3 bm – zdarma, nad 3 bm 7,00 €/bm/deň

b) predaj potravín (bez alkoholu) – 15,00 €/bm/deň

c) predaj vína, piva, medoviny a občerstvenia – 25,00 €/bm/deň

d) predaj kávy a nápojov z kávy – 10,00 €/bm/deň

d) ostatné (predaj textilu, obuvi, odevov, spotrebného tovaru, domácich

potrieb, drogérie, hračiek, kozmetiky a drobného tovaru) – 15,00 €/bm/deň

V prípade poskytnutia elektrickej energie pre prípravu občerstvenia sa uhrádza  10,00 €/deň, bez prípravy občerstvenia sa uhrádzajú 3 €/deň.

Maximálna hĺbka predajného miesta je 2,5 bm. V prípade, že hĺbka predajného miesta presahuje 2,5 bm (napr. z dôvodu parkovania motorového vozidla s tovarom pri predajnom stánku), určuje sa naviac za tento záber 1,00 €/m²/deň.

Oznamujeme všetkým, ktorí písomne, alebo elektronicky už zaslali žiadosti o pridelenie predajného miesta na Dubnický jarmok 2023, že na základe týchto žiadostí sa žiadané predajné miesto neprideľuje, preto je potrebné, aby svoje žiadosti doplnili, prípadne aktualizovali.

DUMAT, m.p.o. má výhradné právo určenia a rozmiestňovania stánkov.

Podrobné informácie dostanete na DUMAT, m.p.o. Dubnica nad Váhom č.t. 0907 706 450, 042/44441395, 0907 713 053

DUMAT, m.p.o. Dubnica nad Váhom – usporiadateľ

ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE ÚČASTNÍKOV DUBNICKÉHO JARMOKU

konaného  dňa 26. a 27. augusta 2022

Miesto konania: Dubnica nad Váhom, ul. Školská, Nám. Sv. Jakuba, pešia zóna OC Máj

PRIHLÁŠKA na Dubnický jarmok 2022

 

1. Usporiadateľ jarmoku: DUMAT – mestská príspevková organizácia, Dubnica nad Váhom

2. Spôsob úhrady poplatku za predajné miesto:

a) prevodným príkazom od 10.08.2022 na základe telefonického dohovoru

IBAN: SK43 5600 0000 0044 3333 3001

BIC: KOMASK2X

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: uvedený na faktúre

Doplňujúce údaje: meno, priezvisko predávajúceho alebo názov firmy

Bezhotovostnú platbu je možné realizovať do 23.08.2022

Kópiu dokladu o úhrade (bankový výpis) predložia predávajúci počas kontroly stánkov v deň jarmoku

Mesto určuje úhradu za poskytnutie predajného miesta na umiestnenie vlastného predajného zariadenia trhovníka na trhovom mieste nasledovne:

a) remeselníci s ukážkami do 3 bm – zdarma, nad 3 bm 7,00 €/bm/deň

b) predaj potravín (bez alkoholu) – 15,00 €/bm/deň

c) predaj vína, piva, medoviny a občerstvenia – 25,00 €/bm/deň

d) predaj kávy a nápojov z kávy – 10,00 €/bm/deň

d) ostatné (predaj textilu, obuvi, odevov, spotrebného tovaru, domácich

potrieb, drogérie, hračiek, kozmetiky a drobného tovaru) – 15,00 €/bm/deň

V prípade poskytnutia elektrickej energie pre prípravu občerstvenia sa uhrádza  10,00 €/deň, bez prípravy občerstvenia sa uhrádzajú 3 €/deň.

Maximálna hĺbka predajného miesta je 2,5 bm. V prípade, že hĺbka predajného miesta presahuje 2,5 bm (napr. z dôvodu parkovania motorového vozidla s tovarom pri predajnom stánku), určuje sa naviac za tento záber 1,00 €/m²/deň.

Oznamujeme všetkým, ktorí písomne, alebo elektronicky už zaslali žiadosti o pridelenie predajného miesta na Dubnický jarmok 2022, že na základe týchto žiadostí sa žiadané predajné miesto neprideľuje, preto je potrebné, aby svoje žiadosti doplnili, prípadne aktualizovali.

DUMAT, m.p.o. má výhradné právo určenia a rozmiestňovania stánkov.

Podrobné informácie dostanete na DUMAT, m.p.o. Dubnica nad Váhom č.t. 0907 706 450, 042/44441395, 0907 713 053

DUMAT, m.p.o. Dubnica nad Váhom – usporiadateľ

ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE ÚČASTNÍKOV DUBNICKÉHO JARMOKU

konaného  dňa 28. augusta 2021

Miesto konania: Dubnica nad Váhom, ul. Školská, Nám. Sv. Jakuba, pešia zóna OC Máj

1. Usporiadateľ jarmoku: DUMAT – mestská príspevková organizácia, Dubnica nad Váhom

2. Spôsob úhrady poplatku za predajné miesto:

a) prevodným príkazom od 01.08.2021 na základe telefonického dohovoru

IBAN: SK43 5600 0000 0044 3333 3001

BIC: KOMASK2X

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: Jarmok 2021

Doplňujúce údaje: meno, priezvisko predávajúceho alebo názov firmy

Bezhotovostnú platbu je možné realizovať do 25.08.2021

Kópiu dokladu o úhrade (bankový výpis) predložia predávajúci počas kontroly stánkov v deň jarmoku

Mesto určuje úhradu za poskytnutie predajného miesta na umiestnenie vlastného predajného zariadenia trhovníka na trhovom mieste nasledovne:

a) remeselníci s ukážkami do 3 bm – zdarma, nad 3 bm 7,00 €/bm/deň

b) predaj potravín (bez alkoholu) – 15,00 €/bm/deň

c) predaj vína, piva, medoviny a občerstvenia – 25,00 €/bm/deň

d) predaj kávy a nápojov z kávy – 10,00 €/bm/deň

d) ostatné (predaj textilu, obuvi, odevov, spotrebného tovaru, domácich

potrieb, drogérie, hračiek, kozmetiky a drobného tovaru) – 15,00 €/bm/deň

V prípade poskytnutia elektrickej energie pre prípravu občerstvenia sa uhrádza  10,00 €/deň, bez prípravy občerstvenia sa uhrádzajú 3 €/deň.

Maximálna hĺbka predajného miesta je 2,5 bm. V prípade, že hĺbka predajného miesta presahuje 2,5 bm (napr. z dôvodu parkovania motorového vozidla s tovarom pri predajnom stánku), určuje sa naviac za tento záber 1,00 €/m²/deň.

Oznamujeme všetkým, ktorí písomne, alebo elektronicky už zaslali žiadosti o pridelenie predajného miesta na Dubnický jarmok 2021, že na základe týchto žiadostí sa žiadané predajné miesto neprideľuje, preto je potrebné, aby svoje žiadosti doplnili, prípadne aktualizovali.

DUMAT, m.p.o. má výhradné právo určenia a rozmiestňovania stánkov.

Podrobné informácie dostanete na DUMAT, m.p.o. Dubnica nad Váhom č.t. 0907 706 450, 042/44441395, 0907 713 053

DUMAT, m.p.o. Dubnica nad Váhom – usporiadateľ

ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE ÚČASTNÍKOV DUBNICKÉHO JARMOKU

konaného v dňoch 23. a 24. augusta 2019

Miesto konania: Dubnica nad Váhom, ul. Školská, Nám. Sv. Jakuba, pešia zóna OC Máj

1. Usporiadateľ jarmoku: DUMAT – mestská príspevková organizácia, Dubnica nad Váhom

2. Spôsob úhrady poplatku za predajné miesto:

a) prevodným príkazom od 17.07.2019 na základe telefonického dohovoru

IBAN: SK43 5600 0000 0044 3333 3001

BIC: KOMASK2X

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 2019

Doplňujúce údaje: meno, priezvisko

Bezhotovostnú platbu je možné realizovať do 16.08.2019

Kópiu dokladu o úhrade (bankový výpis) predložia predávajúci počas kontroly stánkov v deň jarmoku

b) osobne je možné zaplatiť do pokladne DUMAT, m.p.o. v stredu a to v dňoch 17., 24. júla a 7. a 14. augusta 2019 v čase od 8.00 -15.30 hod. v kancelárii DUMAT-u, č. 2, v Dome kultúry I. poschodie.

Mesto určuje úhradu za poskytnutie predajného miesta na umiestnenie vlastného predajného zariadenia trhovníka na trhovom mieste nasledovne:

a) remeselníci s ukážkami do 3 bm – zdarma, nad 3 bm 7,00 €/bm/deň

remeselníci bez ukážky remesla – 15,00 €/bm/deň

b) predaj potravín (bez alkoholu) – 15,00 €/bm/deň

c) predaj textilu, obuvi, odevov, spotrebného tovaru, domácich

potrieb, drogérie, hračiek, kozmetiky a drobného tovaru – 15,00 €/bm/deň

d) predaj vína, piva, medoviny a občerstvenia – 25,00 €/bm/deň

V prípade poskytnutia elektrickej energie sa táto uhrádza vo výške 10,00 €/deň.

Maximálna hĺbka predajného miesta je 2,5 bm. V prípade, že hĺbka predajného miesta presahuje 2,5 bm (napr. z dôvodu parkovania motorového vozidla s tovarom pri predajnom stánku), určuje sa naviac za tento záber 1,00 €/m²/deň.

Poplatok nie je možné uhradiť iba na jeden deň. Oznamujeme všetkým, ktorí písomne, alebo elektronicky už zaslali žiadosti o pridelenie predajného miesta na Dubnický jarmok 2019, že na základe týchto žiadostí sa žiadané predajné miesto neprideľuje.

DUMAT, m.p.o. má výhradné právo určenia a rozmiestňovania stánkov.

Podrobné informácie dostanete na DUMAT, m.p.o. Dubnica nad Váhom č.t. 0907 706 450, 042/44441395, 0907 713 053

DUMAT, m.p.o. Dubnica nad Váhom – usporiadateľ

Informácia pre predávajúcich

Dubnický jarmok sa koná pri príležitosti DFF 2018 v dňoch 24.08.2018 – 25.08.2018 v priestoroch pri kaštieli smerom na ul. Školskú po odbočku zásobovania obchodného centra MÁJ.

Správca dubnického jarmoku 2018

DUMAT – mestská príspevková organizácia, Bratislavská 435/12, 018 41 Dubnica nad Váhom

Stanovené poplatky

 • remeselníci s ukážkami remesla do 3 bm – zdarma, nad 3 bm – 7,00€/bm/deň, bez ukážky remesla 8,00 €/bm/deň
 • predaj potravín ( bez alkoholu) 8,00 €/bm/deň + elektrická energia – 10,00 €/deň
 • predaj textilu, obuvi, spotrebného tovaru, domácich potrieb, drogérie, hračiek, kozmetiky a drobného tovaru – 8,00 /bm/deň
 • predaj vína, medoviny a občerstvenia – 8,00 €/bm/deň + elektrická energia – 10,00 €/ deň

Predajný čas
24.08.2018 (piatok) od 9,00 hod. do 20,00 hod.
25.08.2018 (sobota) od 7,00 hod. do 14,00 hod.

Predplatenie predajných miest
Je možné v Mestskom dome kultúry, prvé poschodie DUMAT, m.p.o., č. dverí 2 do 17.08.2018

Poskytnutie informácií na telefónnych číslach

0907 706 450 – p. Prekopová
0907 713 053 – p. Jakušová
042/ 44 413 95 – pevná linka

Mgr. Jozef Ublanič, Riaditeľ DUMAT, m.p.o.

Informácia pre predávajúcich

Dubnický jarmok sa koná pri príležitosti OFF 2017 v dňoch 25.08.2017 – 26.08.2017 v priestoroch pri kaštieli smerom na ul. Školskú po odbočku zásobovania obchodného centra „MÁJ”.

Správca dubnického jarmoku 2017
DUMAT, m.p.o., Bratislavská 435/12, 018 41 Dubnica nad Váhom

Stanovené poplatky

 • remeselníci s ukážkami remesla do 3 bm – zdarma, nad 3 bm – 7,00 €/bm/de ň , bez ukážky remesla 8,00 €/bm/deň
 • predaj potravín ( bez alkoholu) – 8,00 €/bm/deň +elektrická energia – 10,00 €/deň
 • predaj textilu, obuvi, spotrebného tovaru, domácich potrieb, drogérie, hračiek, kozmetiky a drobného tovaru – 8,00 €/bm/deň
 • predaj vína, medoviny a občerstvenia – 8,00 €/ bm/deň + elektrická energia – 10,00 €/deň

Predajný čas
25.08.2017 (piatok) od 9,00 hod. do 20,00 hod.
26.08.2017 (sobota) od 7,00 hod. do 14,00 hod.

Predplatenie predajných miest
je možné v Mest skom dome kultúry, prvé poschodie DUMAT, m.p.o., č. dverí 2 do 18.08.2017

Poskytnutie informácií na telef. čísle
0907 706 450 – p. Prekopová
0907 713 053 – p. Jakušová
042/ 44 413 95 – pevná linka

Mgr. Jozef Ublanič, Riaditeľ DUMAT, m.p.o.

Informácia pre predávajúcich

Dubnický jarmok sa koná pri príležitosti DFF 2016 v dňoch 26.08.2016 – 27.08.2016 v priestoroch pri kaštieli smerom na ul. Školskú po odbočku zásobovania obchodného centra „MÁJ”.

Správca Dubnického jarmoku 2016
DUMAT, m.p.o., Bratislavská 435/12, 018 41 Dubnica nad Váhom

Stanovené poplatky

 • remeselníci s ukážkami remesla do 3 bm – zdarma, nad 3 bm – 7,00 €/bm/deň, bez ukážky remesla 8,00 €/bm/deň
 • predaj potravín { bez alkoholu) – 8,00 €//bm/deň +elektrická energia – 10,00 €/deň
 • predaj textilu, obuvi, odevov, spotrebného tovaru, domácich potrieb, drogérie, hračiek, Kozmetiky a drobného tovaru – 8,00 €/bm/deň
 • predaj vína, medoviny a občerstvenia – 8,00 €/bm/deň + elektrická energia – 10,00 €/deň

Predajný čas
26.08.2016 {piatok) od 9,00 hod. do 20,00 hod.
27.08.2016 (sobota) od 7,00 hod. do 14,00 hod.

Predplatenie predajných miest
Je možné v Mestskom dome kultúry, prvé poschodie č. dverí 2, a to do 19.08.2016.

Poskytnutie informácií na tel.č .
0907 706 450 – p. Prekopová
0907 713 053 – p. Jakušová
042/4441395 – pevná linka

Mgr. Jozef Ublanič, Riaditeľ DUMAT, m.p.o.