Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

VOĽNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE

Voľné pracovné pozície:

 • referent správy bytov a nebytových priestorov,

Pracovná  náplň

 • spracovanie nájomných zmlúv na nájomné byty, nebytové priestory
 • evidencia predpisov za nájomné a úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu, nebytového priestoru
 • vyhodnocovanie pohľadávok za byty, zasielanie upomienok
 • sledovanie nákladov na jednotlivých bytových domoch
 • viesť evidenciu žiadosti o pridelenie nájomného bytu
 • viesť pokladňu pre hotovostný styk – hmotná zodpovednosť
 • zabezpečovanie a organizácia predajcov na jarmokoch

Miesto výkonu práce: Dubnica nad Váhom
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
Termín nástupu: 01.10.2020

 

Plat:     v zmysle  zákona 553/2003 Z.z.  a základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, základný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.

Kvalifikačné predpoklady

 • stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou s ekonomickým zameraním
 • min. prax 3 roky v oblasti správy bytov

Iné kritériá a požiadavky

 • bezúhonnosť a spoľahlivosť
 • praktické skúsenosti s vyúčtovaním nákladov na byt
 • znalosť práce s PC (MS OFFICE, INTERNET)
 • proaktívny prístup, flexibilita
 • vodičský preukaz skupiny B

 

Žiadosti so štruktúrovaným životopisom  a súhlasom s uchovaním osobných údajov v našej databáze,  zasielajte do 14.08.2020  na adresu:

Dumat m.p.o.

Bratislavská 435/12

018 41 Dubnica nad Váhom

alebo e-mail: natalia.malekova@dubnica.eu

informácie: 0907 713 053

Voľné pracovné pozície:

 • murár, obkladač

Pracovná  náplň

 • vykonávanie odborných remeselných a murárskych prác na objektoch v správe organizácie a majetku mesta

Miesto výkonu práce: Dumat, m.p.o. Bratislavská 435/12, Dubnica nad Váhom
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
Termín nástupu: 01.09.2020

Plat: v zmysle  zákona 553/2003 Z.z. a základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, základný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.

Kvalifikačné predpoklady

 • nižšie stredné vzdelanie s výučným listom
 • stredoškolské vzdelanie bez maturitnej skúšky
 • min. prax 3 roky v odbore murár, obkladač.

Iné kritériá a požiadavky

 • bezúhonnosť a spoľahlivosť
 • vysoké pracovné nasadenie
 • vodičský preukaz skupiny B
 • zodpovedný prístup k práci

Žiadosti so štruktúrovaným životopisom  a súhlasom s uchovaním osobných údajov v našej databáze,  zasielajte do 14.08.2020  na adresu:

 

Dumat m.p.o.

Bratislavská 435/12

018 41 Dubnica nad Váhom

alebo e-mail: natalia.malekova@dubnica.eu

informácie: 0907 713 053