Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

ÚVOD

Dumat m.p.o. je organizácia zriadená mestom, za účelom správy a údržby majetku mesta. Jej poslaním je prenájom bytových a nebytových priestorov. Rozpočet Dumatu sa skladá z každoročného príspevku od zriaďovateľa, doplnený o príjmy z vlastnej činnosti.

Objekty v správe:

 • Mestský úrad
 • Dom kultúry
 • Športová hala
 • Mestská polícia
 • Klub dôchodcov č. 2
 • Centrum neziskových organizácií a Mestská knižnica
 • Areál bývalej II. Základnej školy
 • Nákupné stredisko Dubničanka
 • Spoločenský dom v Prejte
 • Slobodáreň na ulici Bratislavská 431 a Okružná 293
 • Dielne Dumatu s hospodárskym dvorom
 • Mestský športový areál

Za posledné dva roky Dumat zintenzívnil svoju činnosť v oblasti údržby, opráv a rekonštrukcie majetku mesta (opravy zatekajúcich striech, vrátane dlhodobo narušenej strechy zimného štadióna, WC pre imobilných v kinosále, rekonštrukcie sociálnych zariadení v Dome kultúry, klube dôchodcov č.2 a CNO, maľovanie priestorov atď.).

Veľký pokrok nastal aj v úspore energií. Vďaka namontovaniu meračov na vodu a elektrickú energiu, výmene zastaralých kotolní, vyregulovanie vykurovacích sústav, výmene neefektívneho osvetlenia.

Správu mestských bytov na území mesta vykonáva DUMAT, mestská príspevková organizácia, OSBD. 76 bytov tvoria jednoizbové byty na Bratislavskej a Okružnej ulici. Obyvatelia bytovky na ulici Okružnej sú väčšinou sociálno slabšie rodiny. Byty na ul. Bratislavskej sa v roku 2018 začali odpredávať. Zo zostávajúcich bytov sú 2 dvojizbových, 1 trojizbový byt, 1 štvorizbový byt. Ceny nájomného sú odlišné podľa rozlohy a veku bytu. Ceny sú bez služieb spojených s bývaním.

Evidencia žiadostí o nájomnej byty je vedená na Dumate,m.p.o. Prideľovanie bytov odsúhlasuje bytová komisia.ÂÂ Situácia s bytmi je však taká, že málokedy dôjde k uvoľneniu nájomného bytu neplatičmi.