Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

ÚVOD

Dumat m.p.o. je organizácia zriadená mestom, za účelom správy a údržby majetku mesta. Jej poslaním je prenájom bytových a nebytových priestorov. Rozpočet Dumatu sa skladá z každoročného príspevku od zriaďovateľa, doplnený o príjmy z vlastnej činnosti.

Objekty v správe:

 • Mestský úrad
 • Dom kultúry
 • Športová hala
 • Mestská polícia
 • Klub dôchodcov č. 2
 • Centrum neziskových organizácií a Mestská knižnica
 • Areál bývalej II. Základnej školy
 • Obchodné centrum Dubničanka
 • Spoločenský dom v Prejte
 • Bytové domy na ulici Bratislavská 431, Okružná 293, Obrancov mieru 356
 • Dielne Dumatu s hospodárskym dvorom
 • Mestský športový areál
 • Námestie Matice slovenskej

Za posledné dva roky Dumat zintenzívnil svoju činnosť v oblasti údržby, opráv a rekonštrukcie majetku mesta (opravy zatekajúcich striech, vrátane dlhodobo narušenej strechy zimného štadióna, WC pre imobilných v kinosále, rekonštrukcie sociálnych zariadení v Dome kultúry, klube dôchodcov č.2 a CNO, maľovanie priestorov atď.).

Veľký pokrok nastal aj v úspore energií. Vďaka namontovaniu meračov na vodu a elektrickú energiu, výmene zastaralých kotolní, vyregulovanie vykurovacích sústav, výmene neefektívneho osvetlenia.

Správu mestských bytov na území mesta vykonáva DUMAT, mestská príspevková organizácia, OSBD. 82 bytov tvoria jednoizbové byty na ulici Obrancov mieru, Bratislavskej a Okružnej. Obyvatelia bytovky na ulici Okružnej sú väčšinou sociálne slabšie rodiny. Byty na ul. Bratislavskej sa v roku 2018 začali odpredávať. Zo zostávajúcich bytov na ul. Pod hájom sú 2 dvojizbových, 1 trojizbový byt, 1 štvorizbový byt. Ceny nájomného sú odlišné podľa rozlohy bytu. Ceny sú bez služieb spojených s bývaním.

Evidencia žiadostí o nájomnej byty je vedená na Dumat-e, m.p.o. Prideľovanie bytov odsúhlasuje bytová komisia. Situácia s bytmi je však taká, že málokedy dôjde k uvoľneniu nájomného bytu neplatičmi.