Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

DUBNICKÝ JARMOK 2023 – oznam pre predajcov

Oznamujeme predajcom na príležitostných trhoch, že v dňoch 25.08.2023 – 26.08.2023 sa uskutoční Dubnický jarmok.

Pre záväzné prihlásenie je potrebné, aby záujemcovia osobne, poštou alebo prostredníctvom emailu zaslali na DUMAT m.p.o. žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom miesto.

K prihláške pripojte nasledovné prílohy: 

Podnikatelia/živnostníci:

  1. Príloha – výpis z Obchodného alebo živnostenského registra
  2. Príloha – identifikačné údaje pokladnice (vzorový bloček, alebo akýkoľvek iný bloček, ktorý vám vytlačí vaša eKasa).
  3. Príloha – čestné vyhlásenie žiadateľa podľa vzoru, ktorý je Prílohou č. 2 tejto výzvy (v prípade ak je žiadateľ zdravotne ťažko postihnutá osoba) že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať eKasu.
  4. Príloha – rozhodnutie (RÚVZ) (kladné stanovisko) z príslušného orgánu – Regionálny úrad verejného zdravotníctva pre krátkodobý ambulantný predaj počas kultúrno-spoločenských podujatí (ak ide o trhový predaj pokrmov konzumovaných na mieste a potravinársky sortiment)
  5. Príloha – oznámenie (RVPS) o registrácií na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (registrovať sa musíte tam, kde budete predávať svoj tovar, teda RVPS TN) a to v prípade predaja baleného-nebaleného potravinárskeho sortimentu, ovocie, zelenina, med, medovníky, syry…        

Žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste je potrebné priniesť osobne, zaslať poštou na DUMAT m.p.o. A. Kmeťa 360/5, Dubnica nad Váhom alebo zaslať na email:

monika.prostinakova@dubnica.eu, 0907 706 450
natalia.malekova@dubnica.eu
, 0907 713 053