Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenie pre žiadateľov o mestský nájomný byt

Mesto Dubnica nad Váhom, ako vlastník nájomných bytov, na rokovaní Mestského zastupiteľstva dňa 05.04.2023 schválilo Všeobecné záväzné nariadenie č. 01/2023 Zásady prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom do nájmu.

Účinnosťou VZN č. 01/2023 dňa 20.04.2023 sa v zmysle článku 18 bodu 2 nebude prihliadať na všetky doteraz evidované žiadosti o pridelenie nájomného bytu. Evidované a podané žiadosti u správcu, ktorým je DUMAT m.p.o Dubnica nad Váhom, ul. Andreja Kmeťa 360/5 budú vyradené zo zoznamu evidencie žiadateľov o nájomný byt.

Tí žiadatelia, ktorých žiadosti evidujeme a majú naďalej záujem o mestský nájomný byt sú povinní nanovo podať žiadosť a postupovať pri podávaní žiadosti podľa platného VZN č. 01/2023 Zásady prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom do nájmu. Súčasťou tohto VZN  sú v prílohe: žiadosť, potvrdenie  a čestné vyhlásenie.

Žiadame vás aby ste sa oboznámili s VZN č. 01/2023 mesta Dubnica nad Váhom, ktoré je zverejnené na webovom sídle mesta v časti ZVEREJŇOVANIE – Všeobecné záväzné nariadenia mesta, ako aj úradnej tabuli mesta, umiestnenej pred hlavným vchodom do budovy mestského úradu, resp. na DUMAT- e, m.p.o Andreja Kmeťa 360/5 počas úradných hodín:

Pondelok, utorok, štvrtok:  7:00 -15:00

Streda: 7:00 -16:00

Piatok: 7:00 – 14:00 hod.

Obedná prestávka: 11:30-12:00.

Prílohy na stiahnutie:

Žiadosť o pridelenie mestského nájomného bytu

Potvrdenie o príjme

Čestné vyhlásenie

Prílohy je možné si vyzdvihnúť osobne u správcu mestských nájomných bytov Dumat m.p.o. na adrese Andreja Kmeťa 360/5, 018 41 Dubnica nad Váhom počas úradných hodín.