Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Workoutové ihrisko je opäť otvorené !

V zmysle Opatrenia ÚVZ SR je od 19.04.2021 povolený počet cvičiacich v jednom okamihumax.  6 osôb.

Zároveň žiadame cvičiacich, aby toto opatrenie dodržiavali a mali pri sebe platný negatívny test potvrdzujúci, že sa zúčastnili testovania na ochorenie COVID 19, prípadne spadajú pod výnimky vymedzené Vyhláškou ÚVZ SR č. 187.

Ďalej všetkých návštevníkov žiadame o dodržiavanie prísnych hygienických opatrení :

  • použiť vlastný dezinfekčný prostriedok na ruky,
  • pri vstupe na športovisko dodržiavajte odstupy osôb vo vzdialenosti 2m,
  • pohyb osôb na športovisku je povolený len so zakrytým nosom, ústami – rúškom, šatkou, šálom a pod.

Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť priestory workoutového ihriska.